Tým

Tým Alfy tvoří skupina interních a externích pracovníků se specializací v různých oblastech. Protože Alfa H.S. poskytuje služby vzdělávací a poradenské povahy, tvoří její tým pracovníci z následujících oblastí:

  • sociální práce
  • ergoterapie
  • psychoterapie
  • koučování a další. 

Organizace má řadu dobrovolníků, kteří se podílejí zejména na doprovodných službách (např. asistence na pobytu rodičů s dětmi se ZP, přípravy herních programů apod.). Práce Alfy se řídí standardy kvality poskytování sociálních služeb a etickými kodexy jednotlivých profesních zastoupení.

Martina Chmelová

Mgr. Martina Chmelová

statutární zástupce, metodička, kouč 

V Alfě působí od jejího založení, nyní pracuje jako terapeutka, kouč a lektorka výukových programů. V roli terapeutky provází klienty těžkými osobními situacemi plynoucími z péče o své blízké v domácím prostředí, jako kouč a lektor pracuje převážně ve školství s vedením škol a zaměřuje se převážně na zvyšování manažerských dovedností, řízení, komunikaci a týmovou práci pracovníků školství. Je členkou kmenového týmu Alfy. 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lucie Štěpánková

Lucie Štěpánková

statutární zástupce, ekonomka organizace

V Alfa působí od jejího založení na pozici finančního manažera ekonoma. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veronika Štěpánková

Mgr. Veronika Kocourová, MBA

ergoterapeutka, lektorka

S organizací Alfa spolupracuje od roku 2006. V současné době působí jako certifikovaná ergoterapeutka. V rámci Alfy odborně podporuje rodiče a jejich děti se zdravotním postižením v nácviku soběstačnosti a samostatnosti, metodicky vede práci s asistenty. Dále spolupracuje jako odborný garant projektu Alfabet.cz. Momentálně je na rodičovské dovolené.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Syrovátková

Ing. Petra Syrovátková

koordinátorka projektových aktivit, poradce v oblasti pracovního poradenství 

V organizaci Alfa působí od roku 2010. V uplynulých období odpovídala v organizaci za hladké a efektivní fungování back office. Byla odbornou asistentkou vzdělávacích projektů projektů pro pečující osoby a v současné době je vedoucí týmu asistentů na psychorehabilitačních pobytech rodičů s dětmi se ZP. Momentálně je na rodičovské dovolené.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bc. Kristýna Padrtová

komunitní pracovník Alfa centra, koordinátor vzdělávacích kurzů

Od května 2017 se vrátila z mateřské dovolené opět do Alfy, kde v současné době působí v roli komunitního pracovníka Alfa centra. Koordinuje vzdělávací aktivity pro seniory, dále pak pro děti a rodiče z rodin v nepříznivé sociální situaci. Spolupracuje při organizaci a realizaci psychorehabilitačních pobytů rodičů s dětmi se zdravotním postižením, jako pedagogicko- výchovný pracovník a podílí se na tvorbě programu pro děti i jejich rodiče.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jakub Jaroš

Jakub Jaroš

koordinátor projektových aktivit

V Alfě působí jako koordinátor projektů a lektor. Jeho zkušenosti z dlouholetého působení ve skautu a v domově s pečovatelskou službou využíváme při koordinaci a realizaci aktivit s dětmi a seniory. Jedná se o komunitně zaměřené aktivity určené pro lokalitu Jarova v Praze 3. Primárně se věnuje koordinaci a podpoře doučování dětí, tréninku paměti pro seniory a práci s dětmi na ZŠ, kde vede kroužek Poznej svou sílu. 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Adámková

Mgr. Petra Adámková

statutární zástupce, PR manažerka, konzultant pro komunikaci

V Alfě působí jako PR specialistka s dlouholetými zkušenostmi z oblasti PR a komunikace. Má na starosti komunikaci s novináři, širokou veřejností, tvorbu tiskových zpráv a komunikační podporu jednotlivých projektů realizovaných napříč organizací. 

Je členkou kmenového týmu Alfy a zároveň se zapojuje do projektu Mateřství a rodičovství je začátek cesty jako odbornice na komunikaci a mentorka. Před čtyřmi lety přešla z komerční sféry do neziskového sektoru, kde se snaží zúročit své nabyté zkušenosti, které předává dál klientům. Má dvě děti.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hana Hrubá - učitelka v miniškolce Alfík

Mgr. Hana Hrubá

vedoucí učitelka v dětské skupině Alfík

V Alfě působí od roku 2015 nejprve jako učitelka v dětském koutku a od května 2016 jako hlavní učitelka v dětské skupině - miniškolce Alfík. V rámci Alfy pracuje s dětmi, připravuje vzdělávací plány pro dětskou skupiny, komunikuje s rodiči a připravuje programy pro samotné děti, který je přizpůsoben jejich individuálním potřebám. V současné době je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lenka Novotná Šornová

učitelka v dětské skupině Alfík

Od podzimu 2016 rozšířila učitelský tým dětské skupiny Alfík. Ve spolupráci s Hankou Hrubou vede děti podle připraveného programu dětské skupiny. Ve své vlastní praxi pracuje jako terapeut a kouč.

 

Mgr. Ivana Novotná

externí spolupracovnice Alfy

Působí v týmu koučů a poradců projektu Mateřství a rodičovství je začátek cesty. Ivana je zkušená koučka jejíž backround je v Systemice a Gestaltu. Je schopná koučovat v angličtině.  Je členkou ČAKO. Ivana pracovala do roku 2010 jako seniorní dramaturg a má více než 20 let zkušeností práce s vedením týmu a organizací Mezinárodního filmové festivalu Karlovy Vary. Její bohatá pracovní praxe v oblasti krizového řešení problémů a situací ji přivedla ke koučování. Krizové řízení je tedy oblast, ve které může velmi dobře podporovat právě klient(k)y našeho projektu Mateřství a rodičovství.

Více na: https://www.ivananovotna.cz 

 

Mgr. Radka Rajmonová

externí spolupracovnice Alfy

Působí v týmu koučů a poradců projektu Mateřství a rodičovství je začátek cesty. Radka jako zkušená koučka používá celostní přístup Gestalt . V práci se jí hodí její zkušenosti z korporátního prostředí, ale také z osobního života. Je maminkou 3 dětí. Její praktické zkušenosti s organizací osobního a pracovního času jsou velkou devizou její koučovací práce.

 

Karel Šoral

externí spolupracovník Alfy, se kterou spolupracuje již několik let

Působí v týmu koučů a poradců projektu Mateřství a rodičovství je začátek cesty. Karel je zkušený kouč, akreditovaný v ČAKO. Jeho základ koučovací práce vychází z celostního Gestalt přístupu, je obohacen i o prvky somatického a systemického koučingu. Karel koučuje v korporátní prostředí a v neziskovém sektoru.

Karel je spolumajitelem úspěšné firmy a otcem dvou dětí. Z hlediska svých osobních a pracovních zkušeností přináší Karel do projektu Mateřství a rodičovství pohled muže.

Více na http://www.soral.cz/.

 

Milan Pavlíček

externí spolupracovník Alfy, kouč a terapeut

Svůj profesní život dělí mezí práci v HR (Human Relations) a svou vlastní koučovací a terapeutickou praxi. V koučování vychází z gestalt přístupu a baví ho experimenty, v terapii vychází z integrativního přístupu, kde se klientům snaží nabídnout terapii šitou na míru jejich potřebám. 

 

Ivana Pýchová

externí spolupracovnice Alfy

Působí v týmu terapeutů. V rámci projektu Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro neformální pečovatele provází klienty náročnými životními situacemi, které bezprostředně souvisí s jejich rolí pečujícího o své blízké v domácím prostředí. Vychází z psychoterapeutického přístupu biosyntéza. Ráda s klienty objevuje jejich zdroje, vitalitu a kreativitu a provází je procesem znovunabývání vlastní síly a stability v životě.

 

Jitka Géringová, PhD.

externí spolupracovnice Alfy

učí na VŠ, poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní terapeutické praxe a je součástí týmu terapeutů Alfy. Vystudovala výtvarnou výchovu a výtvarné umění a má výcvik v arteterapii, výcvik v metodě Maitri Breathwork adokončuje základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Absolvovala řadu kratších kurzů, zaměřených především na expresivní terapeutické přístupy, práci s klienty v náročných životních situacích a práci s traumatem.

Nabízí podporu dospělým i teenagerům v náročné životní nebo pracovní situaci. Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje, jak pro ženy, tak pro smíšené skupiny, ve kterých propojuje tvůrčí techniky a práci s tělem a nabízí možnosti ke zkoumání přesahových témat.