1 item tagged "Kroužky pro děti ZŠ"

  • Víš, co čteš? - kroužek pro rozvoj čtenářské gramotnosti pro mladší školáky

    Dítě cvičí čtení

    Cílem kroužku je rozvíjení vyjadřovacích schopností, komunikačních dovedností, slovní zásoby a hlavně čtenářské gramotnosti malých školáků.

    Společně si budeme hrát s textem jednoduchých příběhů, hledat odpovědi na otázky, doplňovat kvízy a tím se učit většímu soustředění a pozornosti při čtení textů. Kroužek bude probíhat 1 – 2 týdně ve skupince max 4 dětí.

EasyTagCloud v2.8