Tým

Tým Alfy tvoří skupina interních a externích pracovníků se specializací v různých oblastech. Protože Alfa H.S. poskytuje služby vzdělávací a poradenské povahy, tvoří její tým pracovníci z následujících oblastí:

  • sociální práce
  • ergoterapie
  • psychoterapie
  • koučování a další. 

Organizace má řadu dobrovolníků, kteří se podílejí zejména na doprovodných službách (např. asistence na pobytu rodičů s dětmi se ZP, přípravy herních programů apod.). Práce Alfy se řídí standardy kvality poskytování sociálních služeb a etickými kodexy jednotlivých profesních zastoupení.

Martina Chmelová

Mgr. Martina Chmelová

statutární zástupce, metodička, kouč 

V Alfě působí od jejího založení, nyní pracuje jako terapeutka, kouč a lektorka výukových programů. V roli terapeutky provází klienty těžkými osobními situacemi plynoucími z péče o své blízké v domácím prostředí, jako kouč a lektor pracuje převážně ve školství s vedením škol a zaměřuje se převážně na zvyšování manažerských dovedností, řízení, komunikaci a týmovou práci pracovníků školství. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lucie Štěpánková

Lucie Štěpánková

statutární zástupce, ekonomka organizace

V Alfa působí od jejího založení na pozici finančního manažera ekonoma. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veronika Štěpánková

Mgr. Veronika Kocourová, MBA

ergoterapeutka, lektorka

S organizací Alfa spolupracuje od roku 2006. V současné době působí jako certifikovaná ergoterapeutka. V rámci Alfy odborně podporuje rodiče a jejich děti se zdravotním postižením v nácviku soběstačnosti a samostatnosti, metodicky vede práci s asistenty. Dále spolupracuje jako odborný garant projektu Alfabet.cz. Momentálně je na rodičovské dovolené.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Syrovátková

Ing. Petra Syrovátková

koordinátorka projektových aktivit, poradce v oblasti pracovního poradenství 

V organizaci Alfa působí od roku 2010. V uplynulých období odpovídala v organizaci za hladké a efektivní fungování back office. Byla odbornou asistentkou vzdělávacích projektů projektů pro pečující osoby a v současné době je vedoucí týmu asistentů na psychorehabilitačních pobytech rodičů s dětmi se ZP. Momentálně je na rodičovské dovolené.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Bc. Kristýna Padrtová

komunitní pracovník Alfa centra, koordinátor vzdělávacích kurzů

Od května 2017 se vrátila z mateřské dovolené opět do Alfy, kde v současné době působí v roli komunitního pracovníka Alfa centra. Koordinuje vzdělávací aktivity pro seniory, dále pak pro děti a rodiče z rodin v nepříznivé sociální situaci. Spolupracuje při organizaci a realizaci psychorehabilitačních pobytů rodičů s dětmi se zdravotním postižením, jako pedagogicko- výchovný pracovník a podílí se na tvorbě programu pro děti i jejich rodiče.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jakub Jaroš

Jakub Jaroš

koordinátor projektových aktivit

V Alfě působí jako koordinátor projektů a lektor. Jeho zkušenosti z dlouholetého působení ve skautu a v domově s pečovatelskou službou využíváme při koordinaci a realizaci aktivit s dětmi a seniory. Jedná se o komunitně zaměřené aktivity určené pro lokalitu Jarova v Praze 3. Primárně se věnuje koordinaci a podpoře doučování dětí, tréninku paměti pro seniory a práci s děmti na ZŠ, kde vde kroužek Poznej svou sílu. 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Petra Adámková

Mgr. Petra Adámková

statutární zástupce, PR manažerka

V Alfě působí jako PR specialistka s dlouholetými zkušenostmi z oblasti PR a komunikace. Má na starosti komunikaci s novináři, širokou veřejností, tvorbu tiskových zpráv a komunikační podporu jednotlivých projektů realizovaných napříč organizací. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hana Hrubá - učitelka v miniškolce Alfík

Mgr. Hana Hrubá

vedoucí učitelka v dětské skupině Alfík

V Alfě působí od roku 2015 nejprve jako učitelka v dětském koutku a od května 2016 jako hlavní učitelka v dětské skupině - miniškolce Alfík. V rámci Alfy pracuje s dětmi, připravuje vzdělávací plány pro dětskou skupiny, komunikuje s rodiči a připravuje programy pro samotné děti, který je přizpůsoben jejich individuálním potřebám. V současné době je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Lenka Novotná Šornová

učitelka v dětské skupině Alfík

Od podzimu 2016 rozšířila učitelský tým dětské skupiny Alfík. Ve spolupráci s Hankou Hrubou vede děti podle připraveného programu dětské skupiny. Ve své vlastní praxi pracuje jako terapeut a kouč.